CARITAS

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że na terenie naszej parafii w prowadzonym przez nas
Punkcie Wydawania Żywności wydawana jest pomoc żywnościowa w ramach Programu FEAD. Pomoc
realizowana jest przy współpracy z Caritas Diecezji Sosnowieckiej, która realizuje kolejny, ostatni
Podprogram 2020 PO PŻ 2014 - 2020 - Pomoc Żywnościowa dla Najbardziej Potrzebujących. W
związku z tym od 25 stycznia 2021 zapraszamy osoby skierowane do pomocy przez MOPS po odbiór
produktów żywnościowych. Program potrwa do września 2021 zgodnie z wytycznymi przekazanymi
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Pragniemy przypomnieć o nowych wytycznych w związku z realizacją Programu. Od dnia 26 listopada
2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:

• 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

• 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Informujemy, że w ramach działań towarzyszących projektu odbędą się działania towarzyszące w
postaci warsztatów i spotkań – poprzedzających wydawanie paczek – o terminach warsztatów będziemy
informować Państwa na bieżąco.

GODZINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI Z TEGO PROGRAMU

Wtorek: 9:00 - 10:00

Czwartek: 16:00 - 17:30

 

Wszelkie informacje o Programie dostępne są na stronie Caritas Diecezji Sosnowieckiej: http://sosnowiec.caritas.pl/

oraz pod numerami telefonów: 604 460 506 oraz 32 363 03 70

W tej chwili jest 0 użytkowników na stronie.